ONDERZOEKSOPLOSSINGEN

Markt Segmentatie

Jij hebt een uitdaging, wij hebben de oplossing

Services die jou helpen slagen

MARKTSEGMENTATIE Een cluster- of marktsegmentatieonderzoek is een systematisch proces waarbij een bredere doelmarkt wordt verdeeld in afzonderlijke en homogene segmenten op basis van gedeelde kenmerken, voorkeuren, gedrag of demografische gegevens. Het primaire doel van deze studie is het identificeren en begrijpen van subgroepen binnen de totale markt om marketingstrategieën effectiever op maat te maken. Door de unieke behoeften en kenmerken van specifieke segmenten te herkennen en aan te pakken, kunnen bedrijven hun producten, diensten en marketingboodschappen optimaliseren om de klanttevredenheid te vergroten en succesvollere resultaten te behalen.

De belangrijkste componenten van een marktsegmentatie onderzoek zijn:

Identificatie van segmentatievariabelen

Het bepalen van de criteria voor het segmenteren van de markt, waaronder factoren zoals leeftijd, geslacht, inkomen, geografische locatie, psychografische kenmerken, gedrag en productgebruikspatronen. Deze variabelen helpen bij het definiëren van de kenmerken die het ene segment van het andere onderscheiden.

Gegevensverzameling

Het verzamelen van gegevens over de geïdentificeerde segmentatievariabelen van de doelmarkt. Het doel is om relevante informatie te verkrijgen om individuen of entiteiten in verschillende segmenten te classificeren.

Segmentatieanalyse

Het gebruik van statistische en analytische technieken om de verzamelde gegevens te analyseren en patronen of clusters te identificeren die verschillende segmenten binnen de markt aangeven. Veelgebruikte methoden zijn onder meer clusteranalyse, factoranalyse of regressieanalyse, afhankelijk van de aard van de gegevens.

Segmentprofilering

Het creëren van gedetailleerde profielen voor elk geïdentificeerd segment, waarbij de specifieke kenmerken, behoeften, voorkeuren en gedragingen worden beschreven die deze segmenten definiëren. Deze stap helpt bedrijven een beter inzicht te krijgen in de nuances binnen elk segment.

Targetingstrategie

Het ontwikkelen van strategieën om elk geïdentificeerd segment effectief te targeten en te bedienen. Dit omvat het afstemmen van marketingboodschappen, product-kenmerken, prijzen en distributiekanalen op maat van de unieke vereisten en voorkeuren van elk segment.

Marktpositionering

Bepalen hoe het merk of product binnen elk segment zal worden gepositioneerd om een onderscheidend en aantrekkelijk imago te creëren. Een effectieve marktpositionering zorgt ervoor dat het merk opvalt en aansluit bij de specifieke wensen van elk segment.

SAMENVATTING

Door een onderzoek naar marktsegmentatie uit te voeren, kunnen bedrijven verder gaan dan een one-size-fits-all benadering van marketing en inspelen op de uiteenlopende behoeften van hun klantenbestand. Deze strategische aanpak maakt nauwkeurigere targeting, betere toewijzing van middelen en de ontwikkeling van producten en campagnes mogelijk die resoneren met specifieke doelgroepsegmenten, wat uiteindelijk leidt tot grotere klanttevredenheid en marktsucces.

dr Naomi Muñoz Vilches, dr in consumentenonderzoek aan Wageningen University & Research, onze IR-Insights specialist voor Marktsegmentatie studies

dr. Naomi Muñoz Vilches

Lead Researcher

WE HAVE Answers

Ask Us Anything

Het belangrijkste doel is het identificeren van homogene groepen of segmenten binnen een dataset. Dit helpt om de overeenkomsten en verschillen tussen verschillende elementen binnen een set beter te begrijpen, of het nu gaat om klanten, producten of andere soorten informatie, om zo beter geïnformeerde beslissingen te nemen en strategieën of acties te personaliseren. 

Clusteranalyse wordt uitgevoerd met behulp van algoritmen die de overeenkomsten tussen gegevens onderzoeken en ze op basis daarvan groeperen. Deze algoritmen kunnen verschillende soorten zijn, zoals k-means, hiërarchische clustering, onder andere. Het proces omvat het identificeren van relevante variabelen, het kiezen van een clusteringmethode en het evalueren van de kwaliteit van de resulterende clusters. 

Onze aanpak verschilt aanzienlijk van ‘platformgebaseerde’ oplossingen doordat we relevante context integreren in elk onderzoek. Stel je voor: je runt mogelijk jouw bedrijf binnen een specifieke doelgroep of land en wilt inzicht krijgen in welke concepten of producten meer aansluiten bij verschillende groepen. Onze methodologie maakt het mogelijk om diverse methoden te combineren, waardoor we meerdere vragen tegelijk kunnen beantwoorden. Deze allesomvattende aanpak biedt een holistisch perspectief dat verder gaat dan enkele vragen. 

Niet noodzakelijkerwijs. Het ontwerp van elke test kan variëren afhankelijk van de gegevens, specifieke doelstellingen van de analyse en de geselecteerde clusteringmethode. Details van het ontwerp, zoals de beschouwde variabelen, de manier waarop clusters worden geëvalueerd en de interpretatie van de resultaten, kunnen verschillen afhankelijk van de context en onderzoeksvereisten.

Clusteranalyse biedt een dieper inzicht in de structuur van gegevens door inherente patronen en groepen te identificeren. Dit is cruciaal voor strategische besluitvorming, omdat het een nauwkeurigere segmentatie van klanten mogelijk maakt, voorkeuren voor producten of diensten identificeert, marketingstrategieën personaliseert en over het algemeen een beter begrip biedt van verschillen en overeenkomsten binnen complexe markten.

De doorlooptijd van een marktsegmentatie onderzoek wordt altijd afgestemd met jou. In het algemeen kan het project na akkoord van ons voorstel binnen een week opgeleverd worden. 

Wij zijn ons onderzoeksbureau recent gestart en bouwen aan onze klantenlijst. We hebben ruime ervaring met klanten en in vele categorieën (van FMCG tot Finance), zowel national als internationaal. Deze ervaring is het fundament voor onze dienstverlening. Je werkt direct met een ervaren team, niet met junior onderzoekers.

WACHT NIET LANGER!

Neem contact op voor een vrijblijvend consult