Onderzoeks oplossingen

Prijs Onderzoek

Jij hebt een uitdaging, wij hebben de oplossing

Services die jou helpen slagen

PRIJS ONDERZOEK Prijsbepaling is een cruciaal onderdeel van elke bedrijfsstrategie en heeft een diepgaande invloed op de perceptie van de consument en het concurrentievermogen op de markt. Om de juiste prijs voor een product of dienst vast te stellen, wenden bedrijven zich tot prijsstudies in marktonderzoek. Welke zijn de dwingende redenen achter het uitvoeren van prijsonderzoeken en de methodologieën die betrokken zijn bij het ontcijferen van de optimale prijsstrategie voor duurzaam succes.

Waarom een prijsonderzoek uitvoeren?

Competitieve positionering

Prijsonderzoek is van groot belang om te begrijpen waar een product of dienst staat in het concurrentielandschap. Het analyseren van de prijsstrategieën van concurrenten biedt inzicht in marktnormen, waardoor bedrijven zichzelf concurrerend kunnen positioneren en er tegelijkertijd voor kunnen zorgen dat hun aanbod wordt gezien als een goede prijs-kwaliteitsverhouding.

Maximaliseren winstgevendheid

Bedrijven streven ernaar de winstgevendheid te maximaliseren en tegelijkertijd concurrerend te blijven. Een prijsonderzoek helpt bij het identificeren van de goede plek waar de prijs aantrekkelijk is voor klanten, maar stelt het bedrijf toch in staat optimale winstmarges te behalen. Dit delicate evenwicht is van cruciaal belang voor de financiële duurzaamheid op de lange termijn.

Consumenten
perceptie, bereidheid om te betalen

Begrijpen hoe consumenten de waarde van een product of dienst en hun bereidheid om te betalen waarnemen, staat centraal bij prijsbeslissingen. Prijsonderzoeken maken gebruik van enquêtes, focusgroepen en interviews om het consumenten-vertrouwen te peilen, zodat de gekozen prijs aansluit bij de waargenomen waarde en voldoet aan de verwachtingen van de klant.

Productlevens
cyclusbeheer

Gedurende de levenscyclus van een product kan de waargenomen waarde ervan veranderen. Prijsstudies helpen bij het aanpassen aan deze verschuivingen, waardoor bedrijven dynamische prijsstrategieën kunnen implementeren die de fase van het product op de markt weerspiegelen. Van nieuwe productlanceringen tot volwassen producten: prijsstudies bieden bruikbare inzichten.

Marktsegmentatie

Verschillende klantsegmenten kunnen verschillende percepties van waarde en verschillende prijsgevoeligheden hebben. Prijsstudies stellen bedrijven in staat deze segmenten te identificeren en te begrijpen, waardoor gerichte prijsstrategieën mogelijk zijn die tegemoetkomen aan de specifieke behoeften en verwachtingen van verschillende klantgroepen.

CONCLUSIE

In de ingewikkelde dans van de marktdynamiek komen prijsstudies naar voren als een cruciaal instrument voor bedrijven die hun weg willen vinden in het delicate evenwicht tussen winstgevendheid en klanttevredenheid. Door het ‘waarom’ achter prijsbeslissingen te begrijpen en doordachte methodologieën toe te passen, kunnen bedrijven de inzichten ontsluiten die nodig zijn om prijzen vast te stellen die resoneren met consumenten, de winstgevendheid te maximaliseren en een concurrentievoordeel te behouden op de steeds veranderende markt.

dr. Naomi Muñoz Vilches, dr in consumentenonderzoek aan Wageningen University & Research, onze IR-Insights specialist voor Prijsonderzoek.

dr. Naomi Muñoz Vilches

Lead Researcher

WE HAVE Answers

Ask Us Anything

Deze analyse is gericht op het begrijpen van hoe prijzen de perceptie van consumenten beïnvloeden en hoe deze de concurrentiepositie van een product of dienst in de markt bepalen. 

Een prijsanalyse omvat het onderzoeken van prijsstrategieën en het identificeren van optimale prijspunten. Dit kan onder andere via vergelijkende analyses, kostenberekeningen en prijselasticiteitstudies. 

Net als bij segmentatieanalyses kan het ontwerp van een prijsanalyse variëren op basis van de specifieke doelen, datasets en geselecteerde methoden. Factoren zoals te onderzoeken prijsmodellen, evaluatiecriteria en interpretatie van resultaten kunnen verschillen. 

De doorlooptijd van een prijsanalyse varieert afhankelijk van de omvang en het specifieke doel van de analyse. Over het algemeen kan een dergelijk project binnen enkele weken worden afgerond. 

Wij zijn ons onderzoeksbureau recent gestart en bouwen aan onze klantenlijst. We hebben ruime ervaring met klanten in vele categorieën (van FMCG tot Finance), zowel national als internationaal. Deze ervaring is het fundament voor onze dienstverlening. Je werkt direct met een ervaren team, niet met junior onderzoekers.

Onze aanpak onderscheidt zich door het integreren van context in elk aspect van de prijsanalyse. Hierdoor kunnen we diverse methoden combineren om meerdere aspecten van prijsvorming te onderzoeken en een holistisch perspectief te bieden dat verder gaat dan alleen de prijsstelling. 

Een prijsanalyse biedt diepgaand inzicht in hoe (consumenten-)prijzen de winstgevendheid, consumentengedrag en positionering in de markt beïnvloeden. Het helpt bij het vaststellen van optimale prijspunten voor duurzaam succes. 

WACHT NIET LANGER!

Neem contact op voor een vrijblijvend consult